Bok & biblioteksmässan

Spännande scenprogram

Spännande scenprogram på Internationella torgets scen

Läs mer

Nyheter från torget

Håll dig uppdaterad inför, under och efter bokmässan.

Läs här

Livesändningar

Alla program på stora scenen sänds live via youtube.com. Se dem här.

Titta här

Välkommen till Internationella torget!

Bok & Bibliotek 2017 hålls den 28 september till den 1 oktober 2017.

På scenen på Internationella Torget erbjuder vi ett stort antal program med ett brett utbud av talare och teman kopplade till internationella frågor och de globala målen.

Internationella torget har under sin femtonåriga livstid utvecklats till en viktig mötesplats för civila samhället, myndigheter med flera kring globala utvecklingsfrågor. Internationella torget genomförs med stöd från biståndsmyndigheten Sida.

Du hittar oss i H-hallen på plan 2.

Tema Bildning

”Bildning” är huvudtema för 2017 års bokmässa i Göteborg. Temat anknyter bland annat till reformationsåret 2017 och Svenska kyrkan kommer att ha en större roll än vanligt på mässan.

Vad betyder bildning 2017?

Vi lever i en tid av förändring. Demokratins grundvärden – öppenhet, tolerans, jämlikhet – utmanas från flera håll. Och trots att vi genom den snabba digitaliseringen och globaliseringen är mer sammanvävda än någonsin, hörs allt starkare röster om motsatsen: att världen och samhället glider isär, att vi är instängda i våra egna bubblor, att vi inte har några gemensamma intressen.

Bokmässans tema 2017 tar sin utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, i skolans, universitetens och bibliotekens uppdrag att förmedla kunskap om världen och ge färdigheter att kritiskt tolka den, i kulturens kraft att kanalisera erfarenheten av att vara människa.

Kort och gott: Bildning som ett redskap för att förstå och navigera i en komplex och konfliktfylld värld – och kanske förändra den?

Andra teman för Bokmässan 2017 är:

Finland 100 år

Röster från Irland