27-30 september

Posts by Internationella torget

Palestinagrupperna i Sverige

Palestinagrupperna i Sverige

Internationella torget presenterar: Syfte PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till självbestämmande och nationellt oberoende, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen. PGS tar tydligt ställning för det palestinska folkets strävande efter nationellt oberoende och bildandet av en suverän, livskraftig palestinsk stat på Västbanken och Gaza […]

Föreningen Emmaus Björkå

Föreningen Emmaus Björkå

Internationella torget presenterar: Emmaus Björkå är en del av den internationella Emmausrörelsen. Emmausrörelsens valspråk är: ”Kämpa först för dem som har det svårast, inte bara för att lindra nöd, utan också för att avskaffa nödens orsaker”. Tillsammans är vi fler än 300 medlemsgrupper i 37 länder. Emmaus International arbetar just nu med fem prioriterade områden: […]

Ship to Gaza

Ship to Gaza

Internationella torget presenterar: Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.   Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. Ship to Gazas aktuella projekt är att skicka ett fartyg med enbart kvinnor som besättning och […]

Tagsom Edutainment

Tagsom Edutainment

Internationella torget presenterar: Our edutainment platform helps build children’s reading and writing skills through fun, educational and accessible digital stories and games, providing them with the possibility to grow with the help of technology. The interactive platform allows children to listen to stories, or read themselves, to practice their ABC and play with words and […]

Vänskapsförbundet Sverige – Israel

Vänskapsförbundet Sverige – Israel

Internationella torget presenterar: Vänskapsförbundet Sverige-Israel (tidigare Samfundet Sverige-Israel), är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning som vill stärka vänskapsbanden mellan Sverige och Israel. De första lokalsamfunden bildades redan strax efter Israels grundande. År 1978 hade antalet lokala avdelningar växt så till den grad att en riksorganisation bildades. Förbundet har nu ca 25 lokalavdelningar över hela […]

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet

Internationella torget presenterar: Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. Vår vision UI ska vara en oundgänglig källa i Sverige för dem som söker fördjupad kunskap om vår omvärld. Vår vision är att vara med och skapa ett öppet samtal om internationella frågor, ett samtal […]

Svenskt Internationellt Liberalt Cent...

Svenskt Internationellt Liberalt Centrum Stift – Silc

Internationella torget presenterar: Vi är en liberal biståndsstiftelse som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stärka aktivister i totalitära stater stödjer vi deras kamp att störta diktaturer och bygga demokrati. Silc bildades i slutet 1980-talet av Folkpartiet (L). För närvarande arbetar vi i Östeuropa, Nordafrika och Latinamerika. Vi samarbetar med liberala partier och främjar […]

Östgruppen för demokrati och mänsklig...

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Internationella torget presenterar: Östgruppens vision är att alla människor i Östeuropa ska leva i fred och i ett samhällsklimat där deras mänskliga rättigheter respekteras. De bör ha möjlighet att, på ett demokratiskt sätt, påverka sin egen situation och utvecklingen i sina hemländer. Ett viktigt redskap för att kunna åstadkomma detta är ett aktivt oberoende civilsamhälle […]

Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén

Internationella torget presenterar: Svenska Afghanistankommittén har arbetat på den afghanska landsbygden i över trettiofem år oavsett regim, krig eller konflikt. Över 99 procent av våra 5 300 anställda är afghaner. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. SAK har över 5 000 anställda, varav över 99 procent är afghaner. SAKs verksamhet riktar […]

Elisabet Hellsten

Elisabet Hellsten

Internationella torget presenterar: UTSÄND Arbeta, leva och älska i krigets mitt  Elisabet Hellsten har en bred erfarenhet av bistånd. Under många år har hon arbetat med Sidas arbete i Sydamerika och Mellanöstern och under ett par år för UD som diplomat i Irak. Hon började som volontär för svenska kyrkan i Limas kåkstäder och som […]