Bok & biblioteksmässan

Frukostseminarium 30 september- UNICEF Sverige och Svenska FN-förbundet

Vi börjar varje dag på Internationella torget med ett frukostseminarium där arrangören bjuder på frukost.


 UNICEF Sverige och Svenska FN- förbundet hälsar välkommen till

Frukostseminarium 30 september 9:15-10:00

I Hans Roslings anda- hur ökar vi människors kunskap om utvecklingen i världen?

Det visar sig i återkommande undersökningar att svenska folket har en överdrivet negativ bild av hur världen ser ut idag. Det mesta i media har en negativ vinkling och tar upp konflikter, våld, terrorattentat och naturkatastrofer. Den mer långsamma och positiva utvecklingen i världen har man svårare att fånga och förmedla till allmänheten. Hur kan media lyckas med detta? Hur kan vi alla som arbetar med dessa frågor bli bättre på att sprida fakta? Hur kan vi använda de globala målen i detta syfte?

Syften med seminariet:

  • att belysa den positiva, långsiktiga utvecklingen i världen bakom de negativa tidningsrubrikerna, inklusive ett antal konkreta exempel
  • att ge inspiration till åhörarna att de själva kan vara med och bidra i att öka kunskapen, både privat och i sin yrkesroll (till exempel i skolan)

Medverkande:

  • Ola Rosling, Gapminder och/eller Staffan Landin
  • Kajsa Olofsgård, ansvarig Agenda 2030 på UD och/eller en representant från Agenda 2030 delegationen
  • En person från nationell media med utrikesprofil, tv eller radio
  • En representant från FN-förbundet eller UNICEF

 

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan UNICEF Sverige och Svenska FN-förbundet.

 

 

 

 

 

Program Frukostseminarie Internationella torget 2017:

Torsdag 28 september  Vänskapsförbundet Sverige – Israel

Fredag 29 september Union to Union

Lördag 30 september Unicef och Svenska FN förbundet

Söndag 1 oktober Svenska Afghanistan kommittén

Internationella Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.
Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang.
Är Din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information. chatarina.nordstrom@winnetsverige.se

Följ oss på Instagram!

  • Hela scenprogrammet för varje dag under @bokmassan finns nu på internationellatorget.se! Boka in föreläsningarna redan idag i din kalender. #scenprogram #internationellatorget

Kika på Instagram