Bok & biblioteksmässan

Kontakta oss

Projektledare för Internationella torget 2017
Chatarina Nordström, Winnet Sverige, tel: 073 62 65 499
E-post: chatarina.nordstrom@winnetsverige.se


Ansvarig för Internationella torget
Susanna Ahlfors, biståndsmyndigheten Sida, tel: 08 698 57 41
E-post: susanna.ahlfors@sida.se


Ansvarig för utställare bokmässan
Ewa Bråthe
Tel. 031-708 84 11
E-post: eb@bokmassan.se


Följ oss i sociala medier:
www.facebook.com/internationellatorget
twitter.com/itorget
instagram.com/internationellatorget

Text och bilder tillhör Internationella torget. Citera oss gärna, men ange källan.

Internationella Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.
Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang.
Är Din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information. chatarina.nordstrom@winnetsverige.se

Följ oss på Instagram!

  • SILC arrangerar två programpunkter på internationella torgets scen:
Fredagen den 29 september kl. 16.50 Trolltider i Europa - medverkande Martin Uggla, Birgitta Ohlsson och Amanda Valentin
Lördagen den 30 september kl. 15.30 Boken Exil om  nya invånare i Sverige och frihetssträvans villkor i världen -medverkande Paul Frigyes, Taffan Ako Sharif och Martin Ängeby.

Se komplett program på http://internationellatorget.se/program/

Kika på Instagram