Bok & biblioteksmässan

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet
Internationella torget presenterar: Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. Vår vision UI ska vara en oundgänglig källa i Sverige för dem som söker fördjupad kunskap om vår omvärld. Vår vision är att vara med och skapa ett öppet samtal om internatio [...]

Svenskt Internationellt Liberalt Cent...

Svenskt Internationellt Liberalt Centrum Stift – Silc
Internationella torget presenterar: Vi är en liberal biståndsstiftelse som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stärka aktivister i totalitära stater stödjer vi deras kamp att störta diktaturer och bygga demokrati. Silc bildades i slutet 1980-talet av Folkpartiet (L). För närvarande arbetar vi i Östeuropa, Nordafrika och Lat [...]

Östgruppen för demokrati och mänsklig...

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Internationella torget presenterar: Östgruppens vision är att alla människor i Östeuropa ska leva i fred och i ett samhällsklimat där deras mänskliga rättigheter respekteras. De bör ha möjlighet att, på ett demokratiskt sätt, påverka sin egen situation och utvecklingen i sina hemländer. Ett viktigt redskap för att kunna åstadkomma detta är et [...]

Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén
Internationella torget presenterar: Svenska Afghanistankommittén har arbetat på den afghanska landsbygden i över trettiofem år oavsett regim, krig eller konflikt. Över 99 procent av våra 5 300 anställda är afghaner. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning [...]

Elisabet Hellsten

Elisabet Hellsten
Internationella torget presenterar: UTSÄND Arbeta, leva och älska i krigets mitt  Elisabet Hellsten har en bred erfarenhet av bistånd. Under många år har hon arbetat med Sidas arbete i Sydamerika och Mellanöstern och under ett par år för UD som diplomat i Irak. Hon började som volontär för svenska kyrkan i Limas kåkstäder och som representan [...]

Zonta Distrikt 21

Zonta Distrikt 21
Internationella torget presenterar: Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete. Distrikt 21 av Zonta International omfattar 65 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.   & [...]

Följ oss på Instagram

  • #svensktinternationelltliberaltcentrumstift #silc kan du träffa på @bokmassan och lyssna mer till deras arbete i totalitära stater att stödja aktivister att störta diktaturer och bygga demokratier. #demokrati

Kika på Instagram