27-30 september

Ship to Gaza

Ship to Gaza
Internationella torget presenterar: Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.   Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. Ship to Gazas aktuella projekt är att skicka ett farty [...]

Tagsom Edutainment

Tagsom Edutainment
Internationella torget presenterar: Our edutainment platform helps build children’s reading and writing skills through fun, educational and accessible digital stories and games, providing them with the possibility to grow with the help of technology. The interactive platform allows children to listen to stories, or read themselves, to practic [...]

Vänskapsförbundet Sverige – Israel

Vänskapsförbundet Sverige – Israel
Internationella torget presenterar: Vänskapsförbundet Sverige-Israel (tidigare Samfundet Sverige-Israel), är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning som vill stärka vänskapsbanden mellan Sverige och Israel. De första lokalsamfunden bildades redan strax efter Israels grundande. År 1978 hade antalet lokala avdelningar växt så till de [...]

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet
Internationella torget presenterar: Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. Vår vision UI ska vara en oundgänglig källa i Sverige för dem som söker fördjupad kunskap om vår omvärld. Vår vision är att vara med och skapa ett öppet samtal om internatio [...]

Svenskt Internationellt Liberalt Cent...

Svenskt Internationellt Liberalt Centrum Stift – Silc
Internationella torget presenterar: Vi är en liberal biståndsstiftelse som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stärka aktivister i totalitära stater stödjer vi deras kamp att störta diktaturer och bygga demokrati. Silc bildades i slutet 1980-talet av Folkpartiet (L). För närvarande arbetar vi i Östeuropa, Nordafrika och Lat [...]

Östgruppen för demokrati och mänsklig...

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Internationella torget presenterar: Östgruppens vision är att alla människor i Östeuropa ska leva i fred och i ett samhällsklimat där deras mänskliga rättigheter respekteras. De bör ha möjlighet att, på ett demokratiskt sätt, påverka sin egen situation och utvecklingen i sina hemländer. Ett viktigt redskap för att kunna åstadkomma detta är et [...]

Följ oss på Instagram

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram