Bokmässan

Zonta Distrikt 21

Internationella torget presenterar:

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 65 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.

 

 

Zontas historia

Zonta bildades 1919 i Buffalo, USA.

1930 kom Zonta till Kanada och namnet ändrades till Zonta International. Den första klubben i Europa bildades 1930 i Wien. I Norden chartrades den första klubben den 16 maj 1935 i Köpenhamn och den första klubben i Sverige, Stockholm I, dagen efter, dvs den 17 maj 1935.

Antalet zontaklubbar växte ganska fort och kontakterna med HQ i Chicago blev alltmer formaliserade. Under perioden 1958-62 samarbetade de nordiska klubbarna i det s.k. Nordic Council som lade grunden för Distrikt 13. Beslut fattades 1962 att i Europa bilda två distrikt, nr 13 och nr 14, det senare omfattande klubbarna på den europeiska kontinenten. 1986 var det dags igen för omorganisation. Då delades Distrikt 13 på så sätt att Danmark, Norge och Island fick fortsätta som Distrikt 13, Finland blev Distrikt 20 och Sverige Distrikt 21. Samtidigt delades Distrikt 14 upp i fem distrikt.

Distrikt 13 har senare utökats med Litauen, Distrikt 20 med Estland och Distrikt 21 med Lettland.

Under 90 år har Zonta International arbetat för att förbättra kvinnors ställning över hela världen. Det görs genom yrkesverksamma kvinnors internationella kamratskap och engagemang för att främja och skydda kvinnors rättigheter. Zonta arbetar med följande områden:
kvinnors rätt till hälso- och sjukvård
kvinnors rätt till utbildning
kvinnors rätt att stärka sin ekonomiska ställning
kvinnors rätt att inte bli utsatta för våld

Zonta Says NO!

Historien till 16 days of Activism

Den 17 december 1999 utsåg FN: s generalförsamling den 25 november (årsdagen av mordet på systrarna Mirabal) till internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor . Denna dag markerar också början på de « 16 Dagar av Aktivism mot Könsrelaterat Våld « . De 16 dagarna slutar den 10 december  – Internationella Dagen för Mänskliga Rättigheter .

Patria Mercedes Mirabal ( 27 februari 1924 – November 25, 1960 ), Maria Argentina Minerva Mirabal (mars 12, 1926 – November 25, 1960) och Antonia María Teresa Mirabal ( 15 oktober, 1935 – November 25, 1960 ) var födda i Dominikanska Republiken. Alla tre mördades samma dag. De var starka motståndare till Rafael Leonidas Trujillos diktatur. En fjärde syster, Bélgica Adela “Dedé” Mirabal-Reyes mördades inte. Sedan 2007 bor hon i Salcedo de Macoris, Dominikanska Republiken. Hon bor i huset där systrarna föddes och arbetar för att bevara systrarnas minne genom” Museo Hermanas Mirabal “. Museet är också beläget i Salcedos och var flickornas hem under de sista tio månaderna av sitt liv .

Systrarna Mirabal växte upp i en kulturell, överklassmiljö. Alla var gifta familjekvinnor. Deras far var en framgångsrik affärsman. När Trujillo kom till makten förlorade familjen nästan hela sin förmögenhet. De trodde att Trujillo skulle driva landet in i ekonomiskt kaos. Minerva var den som brann särskilt för att få ett slut på Trujillos diktatur, efter att ha talat mycket med en av sina farbröder. Influerad av sin farbror blev Minerva mer involverad i anti-Trujillo rörelsen. Hon studerade juridik och blev advokat men på grund av att hon refuserade Trujillos romantiska närmanden beordrade han att hon inte skulle få sin titel. Hennes systrar följde efter och så småningom bildade de en grupp som var
motståndare till Trujilloregimen och som kallades «14e juni rörelsen» Inom gruppen var de kända som “Fjärilarna” (“Las Mariposas” på spanska). De var kända som Las Mariposas eftersom det var Minervas namn inom de underjordiska politiska kretserna. Två av systrarna inspärrades och torterades vid flera tillfällen. Tre av systrarnas män inspärrades på La Victoria fängelset i Santo Domingo

Trots dessa motgångar, framhärdade de i sin kamp för att försöka få ett slut på Trujillos diktatur. Efter systrarnas många fängelsestraffar bestämde Trujillo sig för att bli av med dem. Den 25 november 1960 sände han män att stoppa de tre kvinnorna efter att de hade besökt sina män i fängelse. De obeväpnade systrarna leddes in i en sockerrörsfält där de blev slagna och strypta till döds. Deras bil kastades över en klippa som kallas La Cumbre, mellan städerna Santiago och Puerto Plata. Trujillo trodde då att han hade blivit av med ett stort problem. Hans avsikt med dödandet av de tre systrarna misslyckades dock. Mirabalsystrarnas död orsakade allmänt uppror i landet. Dödsfallen resulterade i stor publicitet, vilket gjorde den dominikanska allmänheten ännu mer intresserade av Mirabalsystrarna och deras sak. Den allmänna medvetenheten om och stödet för systrarnas sak bidrog till att Trujillo mördades sex månader senare.

Mirabalsystrarna ligger begravda i Ojo de Agua, ett område utanför staden Salcedo i Salcedoprovinsen. De är begravda i marken tillhörande sitt andra hem, där de bodde under de senaste tio månaderna av sitt liv. Hemmet har förvandlats till ett museum till deras minne och är öppen för allmänheten. Det finns också ett bibliotek, en bokhandel och en butik. Systrarna ligger begravda tillsammans, och Manolo, Minervas make, är också begravd bredvid dem .

Den överlevande systern, Dedé, bor nära museet. En av hennes söner, Jaime David Fernandez Mirabal, tjänstgjorde som vice president under Leonel Fernández första mandatperiod som president av Dominikanska Republiken mellan 1996 och 2000. Minou Tavarez Mirabal, äldsta dottern till Minerva Mirabal, har tjänstgjort som Deputy i nedre kammaren sedan 2002 och var biträdande utrikesminister 1996-2000 .

 

 

Vi zontor

Vi är stolta, aktiva och kompetenta medlemmar med engagemang för Zontas mål och verksamhet och vi gör skillnad.

Vi bildar ett viktigt nätverk med all vår erfarenhet från yrkesliv och erkända verksamheter.

Vi är 30.000 zontor som finns i 66 länder i alla världsdelar och varje zonta tillhör någon av våra 1200 klubbar.

Sverige och Lettland utgör tillsammans Zonta International Distrikt 21.

I Lettland finns det 5 klubbar och i Sverige finns det 62 klubbar, från Gällivare i norr till Malmö i söder.

 

Vår mission

Att stärka kvinnors och flickors ställning i världen.

 

Vår vision

En värld i vilken kvinnors rättigheter ses som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

En värld där varje kvinna är läs- och skrivkunnig och har tillgång till utbildning, hälsovård, juridiska och ekonomiska resurser på samma nivå som män.

En värld där ingen kvinna lever i rädsla för våld.

 

Våra ledord

Övertygelse, Engagemang och Mod

Vi är övertygade om att en bättre värld för kvinnor innebär en bättre värld för alla.

Vi är engagerade och det gör skillnad både i vår egen närhet och på global nivå.

Vi är modiga och vågar säga NEJ till våld mot kvinnor och flickor.

 

Vårt uppdrag

Genom service och opinionsbildning arbetar vi för att stärka kvinnors juridiska, politiska, ekonomiska och yrkesmässiga ställning och för att förbättra hennes möjligheter till utbildning och god hälsa.

Genom aktiv opinionsbildning tar vi kampen och säger NEJ till våld mot kvinnor och flickor.

Våra internationella serviceprojekt sker i huvudsak i samarbete med FN och 2014-2016 inleder vi även ett samarbete med WAGGGS, Worlds Association of Girl Guides and Girl Scouts.

Genom våra internationella stipendier uppmuntras unga kvinnor till studier.

På klubbnivå arbetar vi i linje med Zonta International mål och verksamhet även med lokala arrangemang, stipendier, serviceprojekt och opinionsbildning.

Allt i syfte att stärka kvinnors ställning i världen.

Internationella Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är Din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se

Följ oss på Instagram!

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram